O nás

VZNIK PÍSŇOVÉ SBÍRKY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKEM

Za vznikem písňové sbírky V životě člověkem také stojí přátelství dvou lidí, Matěje a Kristýny. Právě to naše utvrdily vedle podobného pohledu a přístupu ke světu a lidem také obdobné životní události. Krom toho jsme oba hudebníci-umělci a měli jsme chuť společně něco stvořit. 

    Cyklus vzniká na texty soudobého českého básníka Matěje Hájka (absolvent bohemistiky, nyní dokončuje poslední ročník hry na klarinet na Pražské konzervatoři). Hlas sbírce propůjčí sopranistka Kristýna Háblová, která studuje na Hochschule der Künste Bern ve švýcarském Bielu a je iniciátorkou tohoto projektu.  

Sbírka písní je unikátní tím, že zatímco literární předloha je vybrána z veršů jednoho autora, hudbu komponuje autorů několik, a to nejen skladatelé čeští. Hudba, jakožto jazyk univerzální a nadnárodní, se tak propojí s jazyk exkluzivním, jakým disponuje právě poezie. 

    Idea celého projektu spočívá v propojení tvůrců a interpretů z různých uměleckých směrů a z několika zemí Evropy: Česka, Holandska, Rakouska a Švýcarska. Hudební složka tím získá pestrost pramenící z rukopisů mnohých skladatelů. Netradičním oživením písní bude
i zastoupení klarinetu, který vytvoří pomyslný dechový protějšek zpěvu. Svorníkem cyklu jsou kromě jednotného autorství literární složky díla i hlasy interpretů Kristýny Háblové – zpěv
a recitace a Matěje Hájka – recitace. 

    Písňová sbírka obsahuje dva melodramy, písně pro zpěv, klavír a klarinet, to vše v rámu recitovaných básní. Tematicky se dílo přirozeně dotýká i témat tradičně zpracovávaných (láska, příroda), avšak uchopuje ho prostředky moderními. Dotýká se cesty člověka životem v kontextech obecné lidské blízkosti i sexuality, obydlí, krize, nemoci, hledání sebe sama, prostých, všedních motivů a v psychologicky detailní poloze, a to od jeho početí, až
k vnitřnímu ztišení a nabytí svobody.

Pořadí a názvy básní a skladeb je následující: 0) Světlověk (recitace), 1) Proud (melodram), 2) Dům (píseň), 3) Objetí (píseň), 4) Láskyplně (píseň), 5) V pokoji na konci bytu (recitace), 6) Stavení (píseň), 7) Nad krajinou (melodram) 8) Kvak! (píseň),9) Dračí vědomí (píseň), 10) Havran (recitace).

Proč název V životě člověkem?

Název (písňové) sbírky V životě člověkem vznikl mezi Českou republikou a Švýcarskem v době, kdy jsem se pročítala desítkami básní vhodných ke zhudebnění a snažila jsem se vybrat ty správné. Trvalo to dlouho, ale nakonec volba padla na Matěje. Matějovy básně nás provádí životními etapami od pre-natálního období, vývojovými vztahy, absurditami až po osvícení… Vzpomínky, láska, touha, poznání, stesk, radost, porozumění - to vše je vloženo do Matějovy tvorby, to vše provází v životě každého člověka. Matějův návrh na název sbírky nemohl být příhodnější. 

Sbírka začíná zrozením (Světlověk) a končí křikem havrana na kostelní věži, který v mnohých kulturách symbolizuje příchod smrti. Jeden kamarád mi po přečtení sbírky řekl, že se mu nelíbí báseň o lásce Objetí, je prý trapná a hloupá. Potěšilo mě to, protože přesně tak měla vyznít — i proto byla vybraná právě tato báseň, která nám připomíná naše první lásky, naši první zamilovanost, zmatenost, hloupost a nakonec i tu častou trapnost spojenou s prvními milostnými vzplanutími. Do života člověk patří. Asi málokdo z nás je odjakživa hluboký, moudrý a zkušený... Všichni procházíme podobnými situacemi a rozumíme jim.

Sestavené básně by ale posluchač neměl vnímat pouze lineráně a že Dračím vědomím naše cesta končí. Právě naopak!

Co přinášíme  (současnému) umění?

Proč název V životě člověkem?

Novou písňovou sbírku jsem chtěla vytvořit proto, abych podpořila soudobé mladé umělce (mnohdy mé dobré přátele, ve které věřím) a spojila svůj hlas v souzvuku k vnitřním tónům básní, které se hudební skladatelé pokusili zachytit. 

Písňových sbírek už bylo mnoho, vznikly stovky různých interpretací, nahrávek, koncertů… pokusila jsem přispět sbírkou  trochu jinou,  netradiční v mezinárodní spolupráci a myšlence, že doteky života vnímá člověk stejně, ať jste Čech, Němec nebo kdokoliv odkudkoliv. Bude mě těšit, pokud celá sbírka (nebo jen některé písně) osloví časem i další zpěváky. Velmi ráda bych v budoucnu notový materiál “učesala” a cyklus vydala, pokud to bude možné. Potěší mě, když sbírka najde své posluchače.

Proč si myslíš, že můžeš vyprávět o tom, jak svět funguje? 

Proč název V životě člověkem?

Nemyslím, že můžu. Musí mi snad být aspoň devadesát let, abych mohla říct, že vím, jak to na světě chodí? Stáří nemusí být patent na moudrost. Otevřenost, soucítění, vnímavost, pozornost, láska k bližnímu, potřeba se sdílet... Nechci předávat žádné moudrosti, chci jen tak vyprávět  (nebo spíš zpívat) o životě, jak si tak plyne...  Kdybych byla architektkou, postavím dům a teď bychom tu spolu seděli u sklenky a já přednášela o jeho přednostech. Protože jsem zpěvačka, chtěla bych vám vyzpívat, co život přináší ...

Nemyslím si, že sbírka osloví všechny, protože nemusí, a ani s tím nepočítám. Věřím však, že si k ní najdou cestu podobně naladění lidé, stejně jako si ji našli ke mně nebo já k nim. Tato sbírka je mým sebevyjádřením — a určitě nejenom mým!

Na závěr…

Proč název V životě člověkem?

Původním záměrem bylo vytvořit novou písňovou sbírku. Během roku se nápad „rozrostl“ a došlo nám, že tento název pojímá mnohem víc, než jsme si ze začátku představovali. Devíti písněmi se nedá vyzpívat, co vše obnáší “být v životě člověkem”. Jenom se lehce dotýkáme. Téma lidskosti bychom chtěli rozvíjet nejen v našich soukromých životech, ale také v přístupu k životu, k společnosti jako takové, a to nejen v umělecké oblasti. 

Rádi bychom se chtěli vymezit např. vůči způsobu výuky na mnohých vysokých školách nebo konzervatořích, vůči necitlivému přístupu k žákům a studentům, s kterým se neustále setkáváme
a potýkáme. Rádi bychom pokusně zavedli do výuky důraz na vědomou práci s tělem skrze některé metody (např. Feldenrkaisova). 

Chtěli bychom také vytvořit umělecký prostor nejen pro hudbu, ale i pro autorská čtení, výuku zpěvu 
a nástrojů. Prostor, kde se můžeme na lidsko-umělecké rovině scházet, tvořit a vzájemně se podporovat. (Matěj už svůj lidsko-učitelský přístup úspěšně aplikuje na několika základních uměleckých školách a Kristýna od podzimu 2020.  :)