HKB_GaL_20181119_004.JPG
Zájmy a dovednosti

Zajímá mě lidský hlas, který je pro mě skutečnou identitou našeho bytí, tedy odráží to, co se děje uvnitř nás. Hlas totiž vůbec nejsou jen dvě vaziva v hrtanu. Zajímá mě lidské tělo, dech a náš vztah k němu a jak se vše vzájemně ovlivňuje. 

Mou zálibou jsou také cizí jazyky. Nejradši bych mluvila všemi jazyky světa, ale zatím ovládám angličtinu, němčinu, italštinu, trochu ruštinu a francouzštinu.

Říká se, že kolik jazyků umíme, tolikrát jsme člověkem. S tím souzním a i proto jsem také chtěla, aby písňový cyklus V životě člověkem psali skladatelé z různých koutů světa! 
Ráda bych se jednou naučila jen tak pro srandu maďarsky...

Kurzy a workshopy
  • Základy Vokologie (HAMU, Praha, 2019)

  • Symposium Die Kraft des Mäzenatentums - von der Musik zu den Künsten (HKB, Bern, 2019)

  • Hlasové poruchy z přetížení základy rehabilitace (Hradec Králové, 2020)

  • Feldenkraisova metoda (B. Hajná, pravidelné víkendové semináře, skupinovky a individuální konzultace)

  • Spolupracuji také s německou wagnerovskou pěvkyní Verou Wenkert.

Ačkoliv jsem se narodila do nehudební rodiny, od malička jsem zpívala. Rodiče mě brzy dali do lidušky na Andělu, kde jsem začala vedle zpěvu také hrát na klavír nebo malovat a kde jsem pod vedením Dany Langerové také vyhrála své první pěvecké soutěže. Později jsem přešla z gymnázia na Dobříši na hudebně zaměřené gymnázium na Žižkově (dříve GJN) do třídy paní Magdy Bělohlávkové. Ta se pro mě stala osudovou profesorkou a doprovázela mě i během studií na Pražské konzervatoři, kde mě učila také paní Jana Jonášová. Nyní dostudovávám magisterské studium ve Švýcarsku ve třídě Barbary Locher. Od září 2020 budu pokračovat ve studiích hudební produkce na HAMU a učit zpěv v ZUŠ na Andělu. Jsou to zvláštní návraty.


Zúčastnila jsem se v posledních letech několika seminářů na téma lidského hlasu (z pohledu foniatrie nebo třeba metody Werberck) a také pravidelně navštěvuji semináře Feldenkraisovy metody, kterou si ale ráda zacvičím i sama doma. Ve svých pěveckých lekcích se snažím vědomě integrovat tělo skrze různá cvičení (mnohdy se ani jako pěvecká nejeví). 
 

Vnímám, že by se ve zpěvu (a celkově v našich životech) měl klást mnohem větší důraz na vztah mezi tělem a námi. Stejně tak, jako když pracujeme s hlasem (technika) nebo nástrojem, bychom měli pracovat i s tělem - věnovat se mu, zkoumat ho, snažit se na sebe jako člověka nahlížet komplexněji. Víc než jen ruka, noha, žebra, hrtan. Hlas je totiž tou nejniternější podobou našeho bytí a odráží se v něm naše identita. Sami jste si možná povšimli, jak se váš hlas změnil, když vám bylo špatně nebo jste měli bolesti. Jak mohl najednou váš hlas znít staženě, skřípavě, dyšně. Jak zase zněl, když jste se cítili šťastně a bezstarostně. Nebo jakou dikci a sílu hlasu používají lidé mírní, dominantní nebo třeba i manipulativní či zlí. Když budeme pozorní, zjistíme, že v hlase se odrazí opravdu vše.

V Praze nabízím po domluvě pěvecké hodiny.

O mně